Medlemmer → Udvekslingskort
Som medlem af Pirken har du også mulighed for at prøve andre foreningers fiskevand.

Vi har udvekslingskort med:

Støvring Lystfiskerforening

Her har du mulighed for at fiske i Lindenborg å. Vi har fire gæstekort, som kan benyttes, når du er medlem af Pirken. Læs mere på stovring-lystfisk

Kontakt Flemming Nielsen på mobil 42775951

Århus Lystfiskerforening

Her har du mulighed for at fiske i ALFs fiskevand, som blandt andet er flere steder i Århus å, Alling å, Guden å, flere steder ved Omme å og flere steder ved Skjern å.

Nogle som har prøvet fiskevandet, fortæller at der er tale om meget flot fiskevand, hvor der kan fanges stalling, bækørred, havørred, laks, gedde, ål og regnbueørred. Men husk - ved agnet enkeltkrog, skal krogstørrelsen nogle steder være str. 2/0.

Kontakt Flemming Nielsen på mobil 42775951

Ring i god tid for at få fiskekort og bog med kortindeks, der viser hvor man må fiske. Kun originale kort gælder og vi kan ikke maile eller faxe kort af hensyn til fiskerikontrollen. Læs mere på Aarhus Lystfiskerforening

Nordjysk Lystfiskeriforening

Vi har 4 udvekslingskort til NLs fiskevand.
Læs mere om NL på Nordjysk Lystfiskeriforening
Ring til Flemming Nielsen for reservation af kort på mobil 42775951