Medlemmer → Udvekslingskort
Som medlem af Pirken har du også mulighed for at prøve andre foreningers fiskevand.

Vi har udvekslingskort med:

Støvring Lystfiskerforening

Her har du mulighed for at fiske i Lindenborg å. Vi har fire gæstekort, som kan benyttes, når du er medlem af Pirken. Læs mere på stovring-lystfisk

Kontakt pirken1956@gmail.com
att Allan Schiby

Århus Lystfiskerforening
www.lystfiskerforeningenaros.dk/ 
 
Her har du mulighed for at fiske i ALFs fiskevand, som blandt andet er flere steder i Århus å, Alling å, Guden å, flere steder ved Omme å og flere steder ved Skjern å.

Nogle som har prøvet fiskevandet, fortæller at der er tale om meget flot fiskevand, hvor der kan fanges stalling, bækørred, havørred, laks, gedde, ål og regnbueørred. Men husk - ved agnet enkeltkrog, skal krogstørrelsen nogle steder være str. 2/0.

Kontakt pirken1956@gmail.com
att Allan Schiby

Ring i god tid for at få fiskekort og bog med kortindeks, der viser hvor man må fiske. Kun originale kort gælder og vi kan ikke maile eller faxe kort af hensyn til fiskerikontrollen. Læs mere på Aarhus Lystfiskerforening

Nordjysk Lystfiskeriforening

Vi har 4 udvekslingskort til NLs fiskevand.
Læs mere om NL på Nordjysk Lystfiskeriforening

Kontakt pirken1956@gmail.com
att Allan Schiby


Vedr. udlånskort er flg. gældende.

Kontakt pirken1956@gmail.com eller sms til Allan Schiby 61354484 / John Larsen 30103154  i god tid.
Vi skal bruge flg. informationer på alle, som skal fiske.
- Navn.
- Telefonnummer.
- Medlemsnummer Pirken.
- Dato for fiskeri.

Kortene vil blive tilsendt via mms/mail.
Husk!
Medlemskort til Pirken under fiskeriet

Kortene kan max. Lånes 4 gange årligt.