Foreningen → Fiskerikontrollører
Flemming Nielsen Tlf. 42 77 59 51
 
Anders Christensen Tlf.  23 45 14 36
Jens Stjerneby Jensen Tlf.: 42 32 31 31
Allan Schiby Tlf.: 61 35 44 84
Søren Møller Tlf.: 31 17 80 98