Foreningen → Fiskerikontrollører
Flemming Nielsen Tlf. 42 77 59 51
Henrik Nielsen Tlf. 30 99 04 55
Jørgen Christensen Tlf. 98 34 11 91
Jens Stjerneby Jensen Tlf. 42 32 31 31