Foreningen → Bestyrelsesmøde den 9. januar
Uddrag Referat
Pirkens bestyrelsesmøde
Mødeleder: Allan Schiby (AS)
Referent: Hans Ole Pedersen (HOP)
Dato:9/1 2020
Varighed: 2,5 time
Tilstedeværende: Allan-Torben S.- Flemming - John-Johnny - Peter H.- Per B.- HOP.
Fraværende: Torben H. -Søren.
1.Formanden Allan:
Da der vil forekomme en del nyvalg til bestyrelsen på den kommende generalforsamling, omhandlede mødet primært sammensætningen af bestyrelsen fremadrettet 2020.
Selve sammensætningen er udlagt på dagsorden til generalforsamlingen.
Ligeledes er der nogle ekstraordinære tiltag da der vil forekomme valg af 2 sumpplanter.
Der vil desuden blive nedsat en arbejdsgruppe til at varetage åen bestående af:
John L. – Vagn O. – Flemming N – Thomas.
AS. Kommenterede ligeledes der at i 2020 skulle have været lavet bestandannelyse efter DTU-tilsagn. Dette er så efterfølgende taget ud af DTU’s plan. AS. Har efterfølgende spurgt ind til hvorfor, men har ikke fået et tilfredsstillende svar. Dialogen er pt. stadig i gang, men er lidt envejs.
2. TS. Regnskabet blev kort gennemgået inden revisionen.
3.Eventuelt: Per B. havde været til møde med Aalborg kommune i forbindelse med den aftagende tilgang af unge i foreningslivet.
Emnet har været diskuteret i flere år da bestyrelsen har måtte konstatere der har været en tilbagegang i Pirkens juniorer.
Hvad man kan gøre, er det store spørgsmål, da ”verden” for de unge har ændret sig væsentligt, fordi rigtig mange tilbud i nogle tilfælde kan være mere interessant for denne aldersgruppe.
Bestyrelsen vil fremadrettet forsøge at tænke ud af boksen og evnt. finde tiltag som evnt. kunne være indbydende for denne gruppe.
Mødet sluttede i god ro og orden. .