Foreningen → Bestyrelsesmøde den 22. august 2019
Referat
Pirken Bestyrelsesmøde.
 
Mødeleder: Allan Schiby (AS)
Referent: Hans Ole Pedersen (HOP)
Dato:22/8 2019
Varighed: ca. 2,5 time
 Tilstedeværende: Allan-Flemming-Peter-Torben S. Per-Søren-John-Torben h. HOP.
Fraværende: Johnny-


 
1.Formanden Allan: Referat fra d.4/4 2019 blev gennemgået. FN. Udtrædelse af bestyrelsen fra 2020 blev fremlagt og diskuteret.
Der blev talt om div. tur arrangementer skal forsætte i det nuværende leje.
 
Konklusion: Referat 4/4 ingen kommentarer.
Der arbejdes videre på FN. udtrædelse.
Tur arrangementerne forsætter ind til videre i sin nuværende form.
 


2.Åen Flemming: 1.FN. gennemgik referatet fra Vesthimmerlands kommune. Mødet havde været positiv og de kommentarer som Pirken var fremkommet med var/blev godt modtaget. Vesthimmerlands kommune var meget åben for de videre tiltag som FN. var fremkommet med.
 
Der blev ligeledes påpeget den store sandvandring samt grødeskæringen.
Der vil blive håndskåret 1 gang om året fra godset og opstrøms. Nedstrøms godset vil blive maskinklippet 2 gange årligt. Sandvandringen arbejdes der videre med.
 
I forbindelse med oprensning div. bække med at meje kurv var der enighed om det skulle være en uddannet person der forestod arbejdet.
 
2.Vedrørende udlægning af gydegrus arbejdes der videre med tilrettelæggelsen.
 
Konklusion: Arbejder videre med div. tiltag.
 
 
 
 
 
3.Kasserer Torben: TS. har gjort medlemslisten op, der på nuværende tidspunkt 255 seniorer-14 junorer-15 fra efterskolen.
Der er 7 juniorer samt 56 seniorer der ikke har betalt pt., men der har efterfølgende været lidt mere interesse for tilmeldinger. De 56 ikke betalende er trods alt en nedgang fra først på året.
 
 
 
4.Havet Torben H.: TH. arbejder med en tursammenlægning da der forekommer lidt problemer med booking ag div. både.
 
Konklusion: Fremkommer fremadrettet med de eventuelle ændringer.
 
 
 
5.-6.Aktiviteter+Rye Å Per B.: 1.I forbindelse med sommerarrangementet var der ikke ret stor deltagelsen. Fjord haven-Snøren-Pirken. Arrangørerne havde ellers lavet nogle lækre tiltag rent madmæssig. Men de som deltog, havde en hyggelig dag.
 
2.Indlæg vedr. div. tiltag-tanker v./John L.
Der var forslag vedr. afholdelse af nogle arrangementer i forbindelse med div. klub aftener.
 
Konklusion: JL. JN. TH. arbejder videre med div. ”tanker”.
 
 
 
7.Eventuelt: AS. Kunne fortælle der havde været en hyggelig rundtur til div. lodsejere med lodejerkurve som var blevet ændret til en ”mulepose”.
 
AS. Kunne endvidere informere om at der var et par enkelte lodsejere der havde afhændet deres ejendom, hvad det fremkommer, er pt. ikke afklaret.
 
Konklusion: AS. Melder tilbage når der er noget endeligt vedr. sagen.
 
Mødet sluttede i god ro og orden.