Foreningen → Bestyrelsesmøde 7. februar 2019
Uddrag Referat
Pirkens bestyrelsesmøde
Mødeleder: Allan Schiby (AS)
Referent: Hans Ole Pedersen (HOP)
Dato: 7/1 2019
Varighed: 2,5 time
Tilstedeværende: Allan - Torben S. – Søren – Peter – John – Per - Hans Ole.
Fraværende: Johnny – Flemming – Henrik – Torben H.
1.Formanden Allan: Referat fra bestyrelsesmøde d.13/12 2018. Godkend uden kommentarer.
.
2.Åen Flemming: Intet nyt arbejder videre med div. tiltag.
3.Kasserer Torben: I forbindelse det udsendte nyhedsbrev blev der rykket for indbetaling.
TS. Pointerer at sidste rettidige indbetaling er; 15/1 herefter vil man blive slettet.
Medlemstal / Regnskabet ser rimeligt ud for 2019.
4.Havet Torben H. Intet nyt, der arbejdes videre med div. tiltag.
5.-6.Aktiviteter+Rye Å Per B: Orientering i forbindelse med Outdoors messen 8-9-10/2 2019.
Nyt tiltag: hvis der kan samles nok vil P.B. Forsøge at afholde foredrag/demonstration
med Andersons ponton både d. 21/3 2019 i Fjor park lokalet. Tilmeldingen skal ske til Per Busk.
7.Eventuelt: Der blev talt om de digitale tiltag/data lov i forbindelse med oplysning.
TS. nævnte en evnt. ændring i forbindelse med pakning af div. papirer/medlemskort, da der ligger
et stort arbejde med div. foldning m.m. AS/TS. arbejder videre med opgaven.
Mødet sluttede i god ro og orden.